Aanmelden

Er zijn drie gegevens waarop de toelating van een leerling tot één van de brugklassen atheneum, havo, mavo/tl, vmbo-kader of vmbo-basis, is gebaseerd:

  • het advies van de basisschool
  • de uitslag van een toets of test (CITO of anders)
  • de wens van de leerling en de ouders

Het komt voor dat de wens van de leerling en de ouders niet overeenkomt met het advies van de basisschool of de uitslag van de toets. In dat geval bespreekt u de mogelijkheden met de schoolleiding. Na overleg met de ouders en de leerling is het de school die de uiteindelijke beslissing neemt.

Het inschrijfformulier 2024-2025 wordt door de ouders/ verzorgers ingevuld. De basisscholen in Bunschoten-Spakenburg verzorgen de aanmelding van uw zoon of dochter op onze school. Zit uw kind niet op een basisschool in Bunschoten dan kunt u het inschrijfformulier van onze website downloaden en ingevuld aan ons mailen op info@oostwende.nl.

Voor het aanvragen van een gesprek met de schoolleiding, neemt u contact op met de schooladministratie via info@oostwende.nl.