Aanmelden

Er zijn drie gegevens waarop de toelating van een leerling tot één van de brugklassen atheneum, havo, mavo/tl, vmbo-kader of vmbo-basis, is gebaseerd:

  • het advies van de basisschool
  • de uitslag van een toets of test (CITO of anders)
  • de wens van de leerling en de ouders

Het komt voor dat de wens van de leerling en de ouders niet overeenkomt met het advies van de basisschool of de uitslag van de toets. In dat geval bespreekt u de mogelijkheden met de schoolleiding. Na overleg met de ouders en de leerling is het de school die de uiteindelijke beslissing neemt.

Het aanmeldingsformulier brugklas 2021 2022 Oostwende wordt door de ouders/ verzorgers ingevuld. De basisscholen in Bunschoten-Spakenburg verzorgen de aanmelding van uw zoon of dochter op onze school. 

Voor het aanvragen van een gesprek met de schoolleiding, neemt u contact op met de schooladministratie via info@oostwende.nl.

Procedure aanmelding en inschrijving

In de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) is er voor alle leerlingen vanuit het basisonderwijs voldoende plaats op de middelbare scholen. Om ongewenste fluctuaties te voorkomen is afgesproken dat de scholen niet meer leerlingen toelaten dan waarvoor er ruimte is in de school. De procedure aanmelding en loting voor schooljaar 2021-2022 van het Oostwende College wordt hier geplaatst.