Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?  

In voorgaande jaren bleek dat ouders waarvan de oudste zoon/dochter naar de brugklas gaat, behoefte hebben aan informatie over het voortgezet onderwijs. Om die ouders te informeren over de overstap van groep 8 naar de brugklas, is er op een informatieavond. Op deze avond komen allerlei thema’s aan bod die te maken hebben met de overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De voorlichting wordt verzorgd door twee ervaren docenten. U bent van harte welkom op donderdag 8 december van 19.30 – 20.30 uur. De koffie staat klaar!