Vragen & antwoorden

Zit uw kind op een basisschool in Bunschoten dan wordt de aanmelding van uw kind door de basisschool verzorgd. Samen met de basisschool vult u het inschrijfformulier in. Zit uw kind niet op een basisschool in Bunschoten dan kunt u het inschrijfformulier van onze website downloaden en ingevuld aan ons mailen op info@oostwende.nl.

In de periode van november tot en met februari vinden er allerlei kennismakings- en informatie activiteiten bij ons op school plaats. Vanwege corona hebben een aantal evenementen dit jaar online plaatsgevonden. De opnamen van deze evenementen zijn terug te vinden op onze website onder het kopje Groep 8 Open Huis & Informatie. Voor leerlingen van groep 8 verzorgen wij jaarlijks ontdekkingslessen inclusief een rondleiding door onze school.

In de brugklas starten wij met zogeheten dakpanklassen. Dit betekent dat er in deze dakpanklassen sprake is van twee niveaus. Sommige leerlingen krijgen vanuit de basisschool een dubbel advies. Onze dakpanklassen geven leerlingen de mogelijkheid om te laten zien welk niveau zij aankunnen. Het streven is om na de brugklas de leerling op het voor hem/haar juiste niveau te plaatsen.

We streven naar de volgende samenstelling van niveaus, waarbij echter het aantal leerlingen wel bepalend is of dit ook gerealiseerd kan worden.

klas Basis / Basis-Kader
klas Kader / Kader-TL
klas TL / TL-Havo
klas Havo / Havo-VWO / VWO

Er wordt gedurende het schooljaar gekeken naar de cijfers, werkhouding/inzet en vaardigheden van de leerling. Het portfolio waarmee wij vanaf klas 1 werken geeft ons hierin ook het nodige inzicht. Als de leerling het schooljaar door heeft laten zien dat voldaan wordt aan de opstroomnormen en daarbij de passende werkhouding en inzet laat zien, kan de bevorderingsvergadering het opstroomadvies overnemen.

  • Profielen Basis & Kader : Dienstverlening en Producten

  • Profielen TL : Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw, Techniek.
    Door een strategische keuze blijven zo alle richtingen binnen het MBO toegankelijk. In de bovenbouw kunnen leerlingen Technologie en Toepassing als examenvak kiezen.

  • Profielen Havo : Economie & Maatschappij

       Een breed profiel waarbij het mogelijk is om circa 90% van alle vervolgopleidingen te kunnen doen.

  • Profielen VWO:
    Het VWO kan tot en met leerjaar 3 gevolgd worden. De profielkeuze wordt op het VWO pas in klas 4 gemaakt

Speciaal voor de bovenbouw Havo bieden wij als enige school in de omgeving het International Business College (IBC) aan. Eén dag per week volg je in plaats van ‘normale’ lessen het IBC-programma met activiteiten als presenteren, solliciteren, stage lopen, organiseren en je gaat op bedrijfsbezoeken. Ook start je met een groepje leerlingen een eigen bedrijf. Je ontdekt tijdens IBC waar je goed in bent en je wordt persoonlijk begeleid om de juiste keuze voor een vervolgopleiding te maken. Naast je Havo diploma krijg je ook het IBC diploma en certificaat Jong Ondernemen.

Om leerlingen uit te dagen om vrijuit Engels te spreken, krijgen Havo- en VWO leerlingen op het Oostwende College in kleine groepjes extra lessen spreekvaardigheid onder leiding van een “native speaker”. Dit is een lesassistent die Engels als moedertaal heeft.

Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben de mogelijkheid om te kiezen voor Sport Plus, ongeacht het niveau. Met alle leerlingen die Sport Plus kiezen, volgen we 4x per jaar een clinic. In klas 1 zijn dat golf, schaatsen, skiën en zeilen en in klas 2 zijn dit crossfit, skiën, tennis en een watersportdag (o.a. wakeboarden).

Naast de clinics hebben alleen de vmbo-tl leerlingen die Sport Plus hebben gekozen een extra lesuur naast de reguliere LO lessen. Deze extra les is er dus niet voor vmbo basis/kader/havo/vwo. De kosten voor het Sport Plus programma zijn voor vmbo-tl 135 euro en voor de overige niveau’s 125 euro per jaar.

Ja iedereen is welkom, indien onze christelijke normen en waarden gerespecteerd worden.

De mentor is het aanspreekpunt leerlingen en ouders. Elke week wordt er een mentoruur ingeroosterd waarin de mentor met de leerlingen en de klas als geheel spreekt. Tijdens het wekelijkse mentoruur werkt de mentor met de klas aan verschillende vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen, reflecteren en sociale interactie.

De zorgcoördinator stelt per leerling vast van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken, zoals bijvoorbeeld tijdverlenging, vergroot lettertype of Kurzweil. We hebben een zorgcoördinator, een orthopedagoog en een leerlingcoördinator voor de onder- en bovenbouw. Voor zorggerelateerde vragen kunt u terecht bij Pim van den Brink, brinkp@oostwende.nl.

Wij werken met een pestprotocol. De mentor is voor leerling en ouder(s)/verzorger(s) altijd het eerste aanspreekpunt. Ook de leerlingcoördinator en zorgcoördinator zetten zich in wanneer er sprake is van pesten. 

Leerlingen in de onderbouw (klas 1 en klas 2) mogen niet van het schoolplein af. Zij blijven op school onder toezicht van de conciërges. Leerlingen in de bovenbouw mogen van het schoolplein af, maar meestal blijven ze op school.

Op dit moment hebben we ongeveer 450 leerlingen. De klassen hebben gemiddeld 20-25 leerlingen. De basis-kader klassen zijn iets kleiner en hebben gemiddeld 18-20 leerlingen.

We werken met laptops en boeken. De verhouding is ongeveer 50-50.

In de onderbouw wordt gestreefd naar het voorkomen van tussenuren en/of opvang geregeld voor de klas. Wij noemen dit een stipuur.

Het eerste lesuur start om 8.25 uur. Onze lessen duren 70 minuten. Wij werken met  gespreide pauzes voor onder- en bovenbouw, zodat er meer rust en ruimte is voor de leerlingen in de pauze.

In de kantine staat een waterautomaat waar kinderen altijd gratis gekoeld water kunnen tappen. Ook staat er een automaat met diverse artikelen (tegen betaling). Af en toe wordt er iets verkocht vanuit de kantine. Leerlingen nemen grotendeels hun eigen lunch mee naar school.