Vragen & antwoorden

De mentor is hét aanspreekpunt voor de leerling. De mentor heeft per week een apart mentoruur waarin hij of zij met leerlingen uit de klas kan spreken. Ook is er in de mentoruren aandacht voor studievaardigheden. Heb je vragen of zit je ergens mee? De mentor is er voor jou!

Werken aan het huiswerk voor de volgende les zit voor een deel in de lessen ingebakken. Dat is één van de gevolgen van het werken met een 70-minuten rooster. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat dit niet kan. In ieder geval is er thuis huiswerk te maken. Alle vakken werken met planners, leerlingen weten dus altijd wat ze te doen staat.

Speciaal voor de bovenbouw havo bieden we als enige school in de omgeving het International Business College (IBC) aan. 1 dag in de week volg je in plaats van ‘normale’ lessen het IBC-programma met activiteiten als presenteren, solliciteren, stagelopen, organiseren en je gaat op bedrijfsbezoeken en start met een groepje leerlingen een eigen bedrijf! Je ontdekt op het IBC waar je goed in bent en je wordt persoonlijk begeleid om de juiste keuze voor een vervolgopleiding te maken. Naast je havodiploma krijg je ook nog het IBC-certificaat.

Om leerlingen uit te dagen om vrijuit Engels te praten, krijgen havo- en vwo-leerlingen op het Oostwende in kleine groepjes extra lessen spreekvaardigheid Engels onder leiding van een ‘native speaker’, dat is een lesassistent die Engels als moedertaal heeft.

Wij zullen altijd de leerling een kans geven om op te stromen. We kijken niet alleen naar de cijfers maar zeker ook naar de inzet van de leerling en zijn/haar houding en presentatie. Dit doen wij met behulp van het portfolio.

We hopen dat we de basisschoolleerlingen nog fysiek kunnen rondleiden op onze school. We kunnen nu tot de voorjaarsvakantie niets organiseren maar misschien kan het nog daarna. Zo niet, dan gaan we misschien iets online organiseren. Houd onze website in de gaten!

Ja, iedereen is welkom, indien ze de christelijke normen en waarden respecteren.

Wij hebben een zorgcoördinator en een orthopedagoog in huis.  Kinderen met dyslexie werken met Kurzweil. Voor vragen omtrent zorg kunt u mailen naar Pim van den Brink, brinkp@oostwende.nl.

Ja dat hebben we de afgelopen twee jaar kunnen formeren. En hopelijk dit jaar weer. Dit is echter afhankelijk van de aanmeldingen. Dit geldt ook voor ander soort dakpanklassen.

 Wij werken met een pestprotocol. De mentor is het eerste aanspreekpunt en zal het bespreken en ook de zorgcoördinator zet zich hiervoor in.

Leerlingen in de onderbouw mogen niet van schoolplein. Dat is klas 1 en 2. Zij blijven op school onder toezicht van conciërges. Leerlingen in de bovenbouw mogen van het schoolplein af maar meestal blijven ze toch vaak op school.

Ja, de meeste vakken kan je kiezen. Je kan alle 4 de jaren op het Oostwende blijven. En kies je voor havo dan alle 5 jaren als je het profiel EM (economie en maatschappij)kiest, volg je vwo dan blijf je 3 jaar op het Oostwende en zoek je voor de laatste 3 jaar een andere school bijvoorbeeld het Farel College.

Op dit moment hebben we 406 leerlingen op school. De klassen zijn zo rond de 20-25 leerlingen. Soms een uitschieter tot 30 leerlingen. De basisklas heeft 18-20 leerlingen.

De basis/kaderleerlingen werken in het leercentrum in groepjes, dus een soort van werkplein. Met sommige vakken werken leerlingen uit andere niveaus ook samen in groepen in de klas. We werken dus met beide.

We werken 50/50 met laptops/boeken.

Die komen ook voor, net zoals op alle scholen. We proberen uiteraard om het zo min mogelijk te laten ontstaan, maar door een zieke docent ontkom je er niet aan. In de onderbouw lossen wij het op met een invaldocent.

Het eerste lesuur start om 8.25 uur. Wij hebben lessen van 70 minuten. De laatste les is afgelopen om 16.25.

Het kan op alle niveaus. Op tl krijg je er ook nog een uur extra les in.